Hankkeiden kehitystyö tilaajan kanssa

JMR:n kokemuksesta on hyötyä asiakkaillemme myös hankkeiden kehitystyössä. Pyrimme jakamaan osaamistamme tilaajalle heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien. Otamme tarvittaessa yhteyttä pohjatutkijaan ja muihin ammattilaisiin, jotka voivat helpottaa asiakkaan suunnittelua ja päätöksentekoa.