Projektijohto

Toimimme läheisessä yhteistyössä tilaajan kanssa ja tilaaja säilyttää aina lopullisen päätösvallan suunnitelmiin ja hankintoihin.

Suunnittelun taso paranee, kun käytännön toteuttaja on mukana jo suunnitteluvaiheessa ja suunnittelu voidaan tehdä tavallista pidemmällä aikajänteellä.

Projektinjohtorakentaminen sopii hyvin:

  • Vaativiin erikoiskohteisiin
  • Suuriin kohteisiin
  • Kiireellisiin kohteisiin


Projektinjohtourakoinnissa suunnittelu ja rakentaminen etenevät rinnakkain, joten aikataulu on lyhyempi kuin perinteisessä urakoinnissa. Näille urakoille on tavallista, että:

  • Vastaamme projektin läpiviennistä ja toteutuksesta
  • Johdamme hanketta yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Tilaajan, projektinjohdon ja suunnittelijoiden yhteistyöllä on keskeinen merkitys hankkeen hyvän toteutuksen varmistamiseksi